Wie heeft de Portal gemaakt!

Luis Ferreira

Luis Ferreira

Creatieve techneut

Luis onderzoekt creatieve toepassingen voor technologie, met een focus op interactie tussen mens, machine en de omgeving, en hoe dit onze zintuigen kan beinvloeden en beleveningen kan versterken. Luis heeft de kaart met interactieve verlichting gemaakt.
Aan de Portal hebben gewerkt:
Luis Ferreira

Studio Speciaal

Design Studio

Studio Speciaal is een interdisciplinaire design studio in Eindhoven. Als studio balanceren we tussen de design-, technologie- en kunstdisciplines.
Studio Speciaal heeft de Portal zelf ontworpen en gerealiseerd.
Aan de Portal hebben gewerkt:
Sjoerd Geerts
Bram Verbeek

KaiserVR

VR / AR specialist

KaiserVR richt zich op het maken van interactieve 3D visualisaties voor stedenbouw en architectuur, door middel van Virtual Reailty, Augmented Reality en 3D-animaties. Binnen het erfgoedproject is KaiserVR verantwoordelijk voor het maken en verwerken van de 3D-content in de AR-applicatie.
Aan de Portal hebben gewerkt:
Stijn Kaiser
Daan Tuerlings
Yannick Wiersma
Ian Gallas

MaMa Producties

AR / VR / XR/ Concepten

MaMaProducties BV is een designburo met een bijzondere kennis van VR en AR. In onze projecten komen technologie en creativiteit samen in concept, in innovatie en in content. Voor de Portal van Eindhoven hebben we in nauwe samenwerking met Kaiser VR de AR-app ontwikkeld.
Aan de Portal hebben gewerkt:
Frederike Manders
Gudule Martens
Jeffrey van den Elshout
Patrick Kocken
Bodhi van Baardewijk
Vincent Boyce
Jim van der Heijden

Welke erfgoedpartijen zijn er bij betrokken?

Henri van Abbestichting

Erfgoedwaakhond

Veel erfgoed wordt nog steeds bedreigd en het is niet helder hoe Eindhovenaren zich sterk kunnen maken voor een erfstuk waar ze een band mee hebben of voor behoud van karakter en gezelligheid in onze stad. De vrijwilligers van de Henri van Abbe Stichting helpen iedereen die erfgoed in Eindhoven en omgeving een warm hart toedraagt en die strijdt voor een plezierige stad om in te leven.

Archeologische Vereniging Kempen en Peelland

De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland is in 1997 opgericht en heeft nu ongeveer 180 leden. Als lid van de AVKP kun je zelf actief met archeologie bezig zijn. Wij werken mee aan archeologisch onderzoek, aan erfgoededucatie en publieksbereik, wij maken ons sterk voor behoud en bescherming van het archeologisch erfgoed en ondersteunen gemeenten daarbij.

Eindhoven Museum

Eindhoven Museum is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen het toenmalige Historisch Openlucht Museum Eindhoven (nu preHistorisch Dorp) en Museum Kempenland Eindhoven. De collectie van Eindhoven Museum bestaat uit 23.000 objecten, gespecialiseerd in volkskunde, schilder- en beeldhouwkunst en religieus erfgoed uit Noord-Brabant.

Gemeente Eindhoven

Eindhoven wil haar erfgoed herkenbaar en zichtbaar maken. Erfgoed levert de basis voor eigen identiteit en daarmee voor meer waardering van de eigen leefomgeving. Het Erfgoedhuis vertelt de verhalen van de stad. We laten de geschiedenis en de ontwikkeling van Eindhoven zien. Door kennis van het verleden, kunnen we het heden beter te begrijpen en goede keuzes te maken voor de toekomst. Zo beschermen en behouden we de historie van de stad. Het ultieme doel is om ons cultureel erfgoed over te dragen aan de generaties na ons.

Het Portal is een initiatief van:

Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven is opgericht in juni 2015 en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt het cultuurbeleid in hoofdlijnen.
Cultuur Eindhoven investeert in kunst, cultuur en creativiteit ‘van ons’, van en voor alle Eindhovenaren.

De volgende personen / bedrijven hebben meegeholpen:

Terug naar boven
nl_NLNederlands